Audiologisk forskning

Stiftelsen Tysta Skolan anslår årligen medel till audiologisk forskning i form av forskningsanslag, doktorandstipendier och resebidrag för forskare till vetenskapliga möten eller liknande. Berättigade att söka anslag är aktiva forskare som arbetar på en institution, klinik eller liknande som har en akademisk anknytning. Ansökningar för forskningsanslag kan sökas av a) postdoc.-forskare, och b) forskaranmälda doktorander (som antingen kan söka doktorandstipendier eller forskningsanslag). För en person som precis har börjat sin forskarkarriär, men som ännu inte har blivit forskaranmäld, måste ansökan göras av en senior forskare. Ett beviljat anslag avser perioden 1 juni ansökningsåret till 31 maj året efter.

Läs genom anvisningarna (gå in i länkarna) innan du fyller i ansökningsformuläret!